L2HGA

L2-HGA L2 hydroxyglutaric aciduria


I løpet av de siste årene har et lite antall staffer blitt diagnostisert med en stoffskiftesykdom som har fått navnet L-2 hydroxglutaric acidiura eller L-2 HGA.

Denne sykdommen har vist seg på ulike måter der hunder har vist atferdsendring, demens (stirrer ut i luften, legger seg til under bord og i kroker, bortfall av lydighet og husrenhet), nervøs tilstand med sterke anfall, intoleranse, ataksi (ukoordinerte bevegelser), skjelvinger og muskelstivhet.

Hunder fra ulike blodlinjer er blitt angrepet og antall hunder som har fått diagnosen har økt.

Sykdommen (og lignende sykdommer, D-2 HGA) er også funnet hos mennesker, også svært sjelden, men allikevel ødeleggende for de familier som er rammet. Sykdommen har en recessiv arvelighet, som betyr at begge foreldre må være bærere av det defekte genet for at avkommet skal bli rammet.

Nylig er det laget en DNA analyse som kan bestemme hvilke hunder som er bærere av genet som er årsaken til L2. Det er tilrådelig at ALLE AVLSDYR burde testes slik at sykdommen kan utryddes.

For å ta denne analysen oppfordrer vi alle oppdrettere og bekymrede eiere av hunder som har symptomer på sykdommen til å bestille testswaber fra laboklin og sende inn for registrering.

 

Resultatet du får tilbake vil være:

Clear: Fri. Har to normale kopier av genet, og vil ikke utvikle sykdommen.

Carrier: Bærer. Har en normal kopi av genet og en mutert kopi, og vil ikke utvikle sykdommen, men gi videre genet til 50% av avkommet sitt (i snitt). Bærere kan altså parres med frie hunder uten at avkommet vil utvikle sykdommen.

Affected: Rammet. Har to kopier av det muterte genet. Hunden vil utvikle sykdommen, og begge foreldrene vil være bærere.

 

Utfyllende informasjon om testingen finnes på:

http://www.aht.org.uk/sci_diag_disc_genetic_l2.html